světelná reklama Ledbox Ostrava
Světelná reklama LEDBOX Ostrava - výrobce světelné reklamy

Světelná reklama - Vyrábíme světelné reklamní nápisy

Napsáno 30. ledna, 2010

Světelná reklama lekárna

Firma LEDBOX je výrobcem světelné reklamy. Vyrábíme světelné panely, plastické nápisy, světelná písmena a firemní loga. Pro osvětlení používáme LED diody, které jsou hospodárné a bezúdržbové. Reklamní nápisy mohou být světelné, podsvětelné nebo i nasvětlené z vnější strany. Celkový výběr provedení světelné reklamy je dle požadavků klienta. Světelný nápis je zajisté dobře čitelný ve dne, ale v noci, při použití světelné reklamy, může být Vaše reklama nebo firemní logo viditelné a může splnit funkci upoutání zákazníka. Světelné reklamy jsou zhotovené pro instalaci v interiéru a exteriéru.

Světelná reklama - Zviditelní Vaši firmu

Napsáno 30. ledna, 2010

LED článek použitý při výrobě světelné reklamy

Dobře navržená světelná reklama, její kvalita a provední hovoří o Vaši firmě. Firma LEDBOX, zabývající se výrobou světelné reklamy, realizuje výrobu reklamy kvalitně při použití jen kvalitních a osvědčených materiálů. Firma LEDBOX dodržuje termíny zhotovení zakázek a její prioritou je spokojený zákazník. Světelná reklama zaujme potencionálního zákazníka, předá mu informacio firmě, upozorní na její existenci, popřípadě na činnost, kterou klientovi firma nabízí. Světelná reklama je nezbytnou součásti marketingu, zviditelnění firmy a její značky.

Výroba reklamy - Pro osvětlení světelné reklamy používáme LED diody

Napsáno 30. ledna, 2010

LED článek použitý při výrobě světelné reklamy

LEDBOX pro osvětlení světelných reklam a nápisů používá hlavě LED diody. LED diody se vykazují nízkou spotřebou a vysokou životností, než klasické zářivky nebo neony. LED diody můžeme použít pro jakýkoliv typ světelné reklamy, světelného nápisu nebo světelného loga. Firma LEDBOX proto zákazníka nabízí komlexní služby v oboru výroby světelných reklam. Zhotovíme jak samostatná písmena s LED diodami a světelné nápisy . To vše dle přáni zákazníka a jeho požadavku. Vždy kvalitně a v termínu.

LED diody - Levný provoz světelné reklamy

Napsáno 5. února, 2010

úsporná světelná reklama

LED diody, které firma LEDBOX používá při výrobě světelných reklam mají velmi nízkou spotřebu elektrické energie. LED diody maji vyšší živitnost než klasické světelné zdroje používáné do světelných reklam. Proto firma LEDBOX používá LED diody a tím snižuje Vaše náklady za provoz světelné reklamy.

Světelná reklama - zhotovení na míru

Napsáno 5. února, 2010

symbol naší světelné reklamy

Firma LEDBOX zhotovuje světelnou reklamu na míru zákazníkovi. Formou světelné reklamy se rozumí i logo společnosti. Od zadavatele postačí informace o velikosti, popřípadě stylu písma a možném konečném umístění a firma LEDBOX dle těchto individuálních požadavků zhotoví návrh, technický popis včetně použitého materiálu. Po odsouhlašení firma LEDBOX zhotoví a dodá světelnou reklamu v dohodnutém termínu. Naši prioritou je spokojený zákazník.